Stadgar

Stadgar för Bostadsrättföreningen Nejlikan

Antagna av föreningens medlemmar på ordinarie föreningsstämma den 29 november 2017 och extra föreningsstämma den 12 april 2018:

BRF Nejlikan Stadgar antagna 2018-04-12