För mäklare

Här hittar du som mäklare information om föreningen BRF Nejlikan.

Om BRF Nejlikan

BRF Nejlikan (717600-1589) är en äkta bostadsrättsförening, med adress Sankt Olofsgatan 41 A, 753 30 Uppsala.

Föreningens fastighet består av mark samt ett hus uppfört år 1943.
Huset är 4 våningar högt med två trappuppgångar. Det finns inga hissar.

Föreningen består av 20 bostadslägenheter (inga lokaler) fördelade på
–  4 st 1 rok,
– 11 st 2 rok,
–  2 st 3 rok,
–  3 st 4 rok.

Föreningen anlitar HSB Boservice i Uppland för den ekonomiska förvaltningen. Föreningen är via Upplands Boservice ansluten till HSB-Portalen för förenklad administration för mäklare och föreningen i samband med överlåtelser. V.g. kontakta Upplands Boservice för mer information om detta.

FAQ – VANLIGA FRÅGOR:

Kontaktperson/ordförande: Alice Ställvik, ordf@brfnejlikan.se   
Hemsida: www.brfnejlikan.se
Fastighetsbeteckning: Kvarngärdet 29:3
Byggår:  1943
Leverantör kabel-TV:  Telenor
Leverantör internetanslutning 100 Mbits/s:  Telenor
Detta ingår i månadsavgiften:
Värme, Vatten,
Yttre fastighetsskötsel
Trappstädning
Tvättstuga (3 maskiner, Torktumlare och Torkrum)
Kabel-TV, Bredband och IP-telefoni ingår som specificerad del av månadsavgiften
Ett källarförråd + ett vindsförråd per lägenhet
I föreningens fastighetsförsäkring i Länsförsäkringar ingår en bostadsrättsförsäkring (bostadsrättstillägg).

Vad mera finns i föreningen?
Cykelförråd, hobbyrum, ett f.d. mangelrum iordningställt som föreningslokal, utegrill/möbler/gräsplätt.

Finns det någon obligatorisk syssla som föreningens medlemmar måste delta i?
En städdag per år.
Önskemål om aktivt engagemang i föreningens angelägenheter.

Finns det p-platser eller garageplatser?
Nej. Parkering är inte tillåten på fastigheten (boendeparkering finns dock i området).

Är stammarna bytta? Ja,  1997/1998
Andra större genomförda renoveringar:
1990 – Fasad, trappuppgång, tak, fönster samt dörrar.
1997-1998 – Stamrenovering vatten och avlopp. Elrenovering fram till lgh.
2003-2004 – Grundisolering
2008-2009 – Fasadrenovering inkl. förbättring av isolering på gavlar. Nya, större balkonger.

Andra större ändringar?
September-oktober 2018 genomfördes:
– Omläggning till gemensamt elabonnemang för hela föreningen, som sedan fördelar elkostnaden på lägenheterna efter förbrukning.
– Installation av solceller på taket.

Accepterar föreningen juridiska personer som medlem vid förvärv av bostadsrätt?
Nej, inte utöver vad bostadsrättslagen kräver. Föreningens syfte är att bereda bostad åt föreningens medlemmar. Som liten förening är vi också helt beroende av aktiva medlemmar.

Accepterar föreningen delat ägarskap, t ex barn/förälder?
Ja.

Hur stor del ska den som bor i lägenheten äga?
Skälig andel, prövas från fall till fall.

Avgifter i samband med överlåtelse/pantsättning?
Vi tar ut överlåtelseavgift och pantsättningsavgift, vilket administreras av fastighetsförvaltaren för vår räkning. Debiteras på avgiftsavin nästkommande kvartal.

Finns det någon policy angående andrahandsuthyrning?
Ja, vi har en fastställd policy i linje med gällande lag och normal praxis. Vi  bevakar att lägenheter inte köps för spekulation, att underlaget för medlemsaktivitet inte undergrävs. Krav på skäl till uthyrningen, varför man vill behålla lägenheten, plan för återflytt mm. Tillstånd till andrahandsuthyrning beviljas och omprövas ett år i taget. Föreningen tar ut en avgift på 10% av prisbasbeloppet per år vid andrahandsupplåtelser.

Ekonomisk förvaltare:  HSB Boservice i Uppland AB
Tfn:  018-18 74 00
Hemsida: https://www.hsb.se/uppsala/tjanster/

Till vem/var skickas köpehandlingarna
Upplands Boservice, som liksom föreningen är anslutna till HSB Portalen för förenklad administration vid överlåtelser.

Finns det planerade renoveringar/projekt eller annat som en köpare bör känna till?
Ja. F.n. undersöks förutsättningar att byta ut samtliga lägenhetsdörrar mot dörrar med högre säkerhet och ljudisolering.

Har föreningen beslutat om någon avgiftshöjning/sänkning?
Årsavgiften höjdes med 20% från den 1 oktober 2022.
Årsavgiften höjdes med 6% från den 1 juli 2023.

När antog eller registrerades den senaste versionen av föreningens stadgar? Antogs 12 april 2018.

Kontakta oss

ordf@brfnejlikan.se – om du vill nå föreningens ordförande
vicevard@brfnejlikan.se – om du har frågor av praktisk natur och husets allmänna drift
info@brfnejlikan.se – om du har allmänna frågor om föreningen

/Sidan senast uppdaterad 10 februari 2024/