Föreningen

Bostadsrättsföreningen Nejlikan uppförde och äger fastigheten Kvarngärdet 29:3 i området Höganäs. Föreningen registrerades 1943-03-03 och den ekonomiska planen registrerades 1947-09-15.
Föreningen har enbart privatpersoner som medlemmar och accepterar inte juridisk person som bostadsrättsägare. Föreningen har postadressen Sankt Olofsgatan 41 A, 753 30 Uppsala.
Föreningens räkenskapsår är 1/7 – 30/6 och föreningsstämma hålls i november/december varje år.

Styrelsen väljs för ett år i taget och för 2024 består styrelsen av:
Ordförande: Alice Ställvik, 41 A, ordf@brfnejlikan.se
Kassör, webbansvarig: Ove Ericson, 41 A 0709-17 16 38 info@brfnejlikan.se
Malte Banck, ledamot, 41 A
Peter Östberg, ledamot, 41 A
Emma Niklasson, ledamot, 41 B
Karin Åstrand, suppleant, 41 A
Daniel Skantz, suppleant, 41 B
Annika Langö, suppleant, 41 B
Valberedning: Eeva Östberg, 41 A, eeva.a.ahonen@gmail.com
Vicevärd: Malte Banck, 41 A, 0729-21 90 91, vicevard@brfnejlikan.se

Som medlem i en bostadsrättsförening förväntas man vara aktiv på t.e.x. föreningsstämmor och städdagar. Dessutom bör man ställa upp i olika förtroendeuppdrag (ingå i styrelsen, valberedning, praktiska arbetsgrupper mm) för att föreningen ska fungera.

LÄNK till Föreningens stadgar antagna vid stämma den 29 november 2017 och extra stämma den 12 april 2018.
LÄNK till senaste årsredovisningen 2022-2023.