Föreningen

Bostadsrättsföreningen Nejlikan uppförde och äger fastigheten Kvarngärdet 29:3 i området Höganäs. Föreningen registrerades 1943-03-03 och den ekonomiska planen registrerades 1947-09-15.
Föreningen har enbart privatpersoner som medlemmar och accepterar inte juridisk person som bostadsrättsägare. Föreningen har postadressen Sankt Olofsgatan 41 A, 753 30 Uppsala.
Föreningens räkenskapsår är 1/7 – 30/6 och föreningsstämma hålls i november/december varje år.

Styrelsen väljs för ett år i taget och för 2023 består styrelsen av:
Ordförande: Alice Ställvik, 41 A, ordf@brfnejlikan.se
Sekreterare: Eeva Östberg, 41A, 073-573 13 69, eeva.a.ahonen@gmail.com
Kassör, webbansvarig: Ove Ericson, 41 A 0709-17 16 38 info@brfnejlikan.se
Karin Åstrand, suppleant, 41 A
Malte Banck, suppleant, 41 A
Valberedning: Albin Steen, 41 A, albin.steen96@gmail.com
Vicevärd: Malte Banck, 41 A, 0729-21 90 91, vicevard@brfnejlikan.se
Kabel-TV- och bredband-ansvarig: Jon Runeby, 41 B, 072-235 75 25 jonruneby@yahoo.se

Som medlem i en bostadsrättsförening förväntas man vara aktiv på t.e.x. föreningsstämmor och städdagar. Dessutom bör man ställa upp i olika förtroendeuppdrag (ingå i styrelsen, valberedning, praktiska arbetsgrupper mm) för att föreningen ska fungera.

LÄNK till Föreningens stadgar antagna vid stämma den 29 november 2017 och extra stämma den 12 april 2018.
LÄNK till senaste årsredovisningen 2021-2022.