Bostaden

Portarna till uppgång A och B är försedda med nyckellås och portkod. Det går alltid att använda lägenhetsnyckeln för att komma in. Portkoden, som byts ut då och då, fungerar mellan kl. 06.00 och 21.00. Lägenhetsnyckeln går också till källarnedgången och till vinden.

 

Namnskyltar sätts upp på namntavlan innanför porten, på postfacket i trappuppgången och på lägenhetsdörren. Detta ombesörjs av vicevärden, som nås på vicevard@brfnejlikan.se.

Varje lägenhet har två olika lägenhetsnummer. Det ena är föreningens nummer på 1-2 siffror, som står ovanför lägenhetsdörren (t.ex. LGH 11), källarförråd och på din hyres/avgiftsavi. Numret är unikt för varje lägenhet och är det nummer som alltid ska anges vid kontakt med föreningen eller fastighetsförvaltaren, mäklare, bank mm. Det andra numret är det fyrsiffriga s.k. LMV-numret, som används för folkbokföringen. Det numret finns också angivet ovanför lägenhetsdörren (t.ex. 41A-1101). Det är viktigt att de fyra siffrorna anges korrekt i t.ex. flyttanmälan, bl.a. eftersom allt fler myndigheter och företag anger folkbokföringsadressen i sina utskick.

 

Avierna för årsavgiften (”hyran”) skickas ut kvartalsvis för tre månader i taget från vår fastighetsförvaltare. Vid frågor om avierna kontaktas hyresavdelningen på HSB Boservice i Uppland på telefon 018-187400 eller via e-post ekonomiforvaltning@boservice.hsb.se. Förutom årsavgiften för bostaden debiteras internetuppkoppling, kabel-TV och lägenhetens elförbrukning i särskilda poster på avin.

 

Varje medlem i föreningen kan själv logga in med sitt personnummer och Bank-ID till HSB-portalen (www.hsbportalen.se). På ”Mina sidor” hittar man uppgifter om den egna lägenheten, betalda och obetalda månadsavgifter mm. I portalen finns också protokoll från bostadsrättsföreningens årsstämma, årsredovisningar, genomförda OVK (obligatoriska ventilationskontroller) och radonmätningar mm.

Föreningen har ett gruppabonnemang för bredbandsuppkoppling hos Telenor på upp till 100 Mbits/s. Uttaget för detta är placerat strax innanför lägenhetsdörren. Kostnad för vidare kabeldragning eller trådlös överföring inom lägenheten bekostas av respektive lägenhetsinnehavare. Kostnaden är ett fast pris per lägenhet och månad. Anslutningen är obligatorisk för alla medlemmar, och kostnaden debiteras oavsett man utnyttjar bredbandet eller inte. I avgiften ingår också ip-telefoni (lägenhetens samtalsavgifter debiteras av Telenor) och e-post.

Föreningen har ett kollektivt abonnemang på kabel-TV via Telenor. Kabel-TV-sändningarna levereras via ett eget nätverk, dvs de går inte genom bredbandsanslutningen (även om det i och för sig finns möjlighet att prenumerera på kabel-TV via bredbandsnätet också). Hänvisa till BRF Nejlikan i Uppsala för att registrera dig på din lägenhet i vår förenings avtal. Du kommer då att få en ny digitalbox och programkort skickat till dig.

Styrelsen läser av lägenhetens elförbrukning i slutet av andra månaden i varje kvartal, och kostnaden debiteras sedan på första månaden för nästkommande kvartal via avierna från Upplands Boservice.

Föreningen har en kollektiv bostadsrättsförsäkring, vilket betyder att man inte behöver teckna ett särskilt tillägg för bostadsrätt i samband med tecknandet av hemförsäkring.

Det är obligatoriskt inom Uppsala kommun att ha brandvarnare i varje lägenhet. Det är varje lägenhetsinnehavares ansvar att köpa in och sätta upp brandvarnare på lämplig plats i lägenheten, t.ex. i hallen utanför sovrumsdörren. Det finns tre brandvarnare i varje trappuppgång: en i källartrappan och de två övriga på trappavsatserna. Brandvarnarna inom varje trappuppgång är ihopkopplade med varandra, så att om t.ex. brandvarnaren i källartrappan larmar så larmar alla brandvarnare i samma trappuppgång. Det finns också två brandsläckare i varje trappuppgång och två brandsläckare i källaren, en vid respektive trappuppgång.