Föreningen

Bostadsrättsföreningen Nejlikan registrerades 1947-04-25 och äger fastigheten Kvarngärdet 29:3 i området Höganäs.
Föreningen har enbart privatpersoner som medlemmar och accepterar inte juridisk person som bostadsrättsägare. Föreningen har postadressen Sankt Olofsgatan 41 A, 753 30 Uppsala.
Föreningens räkenskapsår är 1/7 – 30/6 och föreningsstämma hålls i november/december varje år.

Styrelsen väljs för ett år i taget och för 2021 består styrelsen av:
Ordförande: Maritza Åkerblom, 41 B, 073-143 36 86, ordf@brfnejlikan.se
Sekreterare: Fredrick Paulsson, 41 B, 076-202 07 77, fredrick.paulsson@icloud.com
Kassör, webbansvarig: Ove Ericson, 41 A 018-10 91 71 info@brfnejlikan.se
Tove Ullén, suppleant, 41 B, 070- 315 99 87 teullen@gmail.com
Karin Åstrand, suppleant, 41 A
Malte Banck, suppleant, 41 A
Albin Steen, suppleant, 41 B, albin.steen96@gmail.com
Valberedning: Robert Malmgren, 41 B, zerphina@gmail.com
Vicevärd: Önder Koyuncu, 41 A, 073-628 02 32, vicevard@brfnejlikan.se
Kabel-TV- och bredband-ansvarig: Jon Runeby, 41 B, 072-235 75 25 jonruneby@yahoo.se

Som medlem i en bostadsrättsförening förväntas man vara aktiv på t.e.x. föreningsstämmor och städdagar. Dessutom bör man ställa upp i olika förtroendeuppdrag (ingå i styrelsen, valberedning, praktiska arbetsgrupper mm) för att föreningen ska fungera.

LÄNK till Föreningens stadgar antagna vid stämma den 29 november 2017 och extra stämma den 12 april 2018.
LÄNK till senaste årsredovisningen 2019-2020.